Szkolenia i warsztaty

Bieżące informacje na temat szkoleń i wizyt studyjnych
w Certyfikowanym Centrum Szkoleniowym DALTON POLSKA

oferta szkoleń >>>
Stowarzyszenie Dalton Polska >>>

kwiecień 2017 – miesiącem planu daltońskiego
Zapraszamy zainteresowanych na konsultacje dla szkoły. Zapisy w sekretariacie szkoły.

17 marca 2017 r. / DZIEŃ OTWARTY W PLACÓWKACH DALTOŃSKICH
W dniu 17 marca 2017 w całej Polsce w naszych placówkach daltońskich, które posiadają certyfikaty placówek daltońskich, będzie dzień otwarty. W tym dniu można odwiedzić nasze szkoły i przedszkola po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania w wybranej placówce. Szczegóły i godziny ustalają placówki indywidualnie. Wykaz placówek certyfikowanych znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Placówki członkowskie”

_______________________________________________________________________

21 marca 2016 r Drzwi otwarte w szkole / oferta dla nauczycieli

Rano zapraszamy do szkoły rodziców i uczniów oraz kandydatów na uczniów. Po południu zapraszamy na warsztaty nauczycieli !
Jesteśmy certyfikowaną placówką daltońską oraz nasze działania szkoleniowo-metodyczne są objęte patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi.


p r o p o n o w a n e     w a r s z t a t y     i       k o n s u l t a c j e:


Warsztaty dla nauczycieli – coaching w edukacji” – godz. 16.00-17.00
Podstawowe założenia w zakresie stosowania coachingu jako wsparcia w działaniach wychowawczych nauczyciela. Czym jest choaching? Jak można wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela?”

Konsultacje dla nauczycieli – podstawy pedagogiki planu daltońskiego” – 15.30-16.30
Elementy pedagogiki planu daltońskiego oraz wdrożenie ich w system klasycznej szkoły. Przykłady materiałów, kart pracy i omówienie praktycznego rozwiązania stosowanego w Szkole Podstawowej ABiS – placówce certyfikowanej przez Polskie Stowarzyszenie Dalton.

Konsultacje dla dyrektorów – elementy programowania a realizacja podstawy programowej” – 14.30- 15.30
Wskazanie możliwości praktycznego wdrożenia elementów programowania i logicznego myślenia w ramach realizacji podstawy programowej. Jak przygotować się do wdrożenia nowoczesnego modelu szkoły w istniejące rozwiązania?

UDZIAŁ NAUCZYCIELA POTWIERDZONY CERTYFIKATEM!