Autorski program SZTUKA

„NIE TAKI ZABYTEK NUDNY JAK GO MALUJĄ…”

AUTORSKI PROGRAM  UZUPEŁNIAJĄCY  NAUCZANIE  HISTORII SZTUKI  W KLASIE V i VI   – Maria Deptuła Chocholska

Wprowadzenie:

Plastyka rozumiana jako dziedzictwo kultury winna wzbogacić także wiedzę o artystach i ich dziełach. Aby proces nauczania przebiegał właściwie i efektywnie- czyli ciekawie, uczniowie samodzielnie i w grupach będą zdobywać i przekazywać wiedzę różnymi metodami, z wykorzystaniem komputera (łącząc aktywnie umiejętności zdobywane na zajęciach informatycznych) korzystając z  albumów z reprodukcjami, z Internetu, tworząc prezentacje, plakaty, makiety, chodząc na wystawy i o ile to możliwe oglądać zabytki podczas wycieczek- prawdziwych albo wirtualnych.

I.Ogólne założenia edukacyjne i cele programowe

  • Poznawanie sztuki światowej i europejskiej– epok, stylów, sylwetek artystów.
  • Poznawanie sztuki polskiej, regionalnej na tle kultury europejskiej.
  • Poznawanie korzeni sztuki na przykładach wybranych cywilizacji starożytnych.
  • Rola sztuki w ciągu dziejów, poznanie różnorodnych dziedzin sztuki i ich rozwoju.
  • Uczeń jako aktywny odbiorca i krytyk sztuki.

II.Cele wychowawcze

  • Rozwijanie zainteresowań, motywowanie do pogłębiania wiedzy o historii sztuki, uczenie znajdowania różnorodnych źródeł informacji o sztuce.
  • Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez odwiedzanie muzeów i wystaw.
  • Kształtowanie postawy odbiorcy i krytyka sztuki poprzez, kontakt z oryginalnymi i z reprodukowanymi dziełami plastycznymi umożliwienie osobistej refleksji na ich temat.