Certyfikowane Centrum Szkoleniowe – Dalton Polska

W naszej placówce można dowiedzieć się – „co to jest Plan Daltoński?”, „jak można wdrożyć jego ideę w codzienna prace nauczyciela?”, „jak przygotować szkołę lub przedszkole do realizacji planu daltońskiego?”.

Oferta wsparcia i szkoleń kierowana jest do zainteresowanych placówek oraz do nauczycieli. Współpracujemy z INTERNATIONAL DALTON SCHOOL, Polskim Stowarzyszeniem Dalton, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia w Łodzi.
Organizujemy dla zainteresowanych szkól i przedszkoli wizyty studyjne, dzieląc się wiedza i doświadczeniem.
Pracują u nas konsultanci lansu daltońskiego oraz nauczyciele aplikujący do tego miana. Między innymi: Kamila Szymańska, Agata Juljańska, Katarzyna Czternastkiewicz, Sylwia Bulenger, Joanna Dutka, Anna Durka, Elżbieta Gwiazda- Szer, Anna Wójcik.
Pozostali nauczyciele również nieustannie doskonalą się w tym zakresie i podnoszą swoje kwalifikacje.