Rodzice

napis 1

Posyłając dziecko do Prywatnej Szkoły Podstawowej „Szkoła dla dziecka” gwarantujecie mu:

 • naukę na terenie bezpiecznego – ogrodzonego kompleksu z nowoczesnym budynkiem.

 • nauczanie oparte o pedagogikę zabawy w myśl hasła – Bawimy ucząc – Uczymy bawiąc!

 • wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z pasją – posługującą się językiem angielskim, pod opieką pana Dyrektora Marcin Gołdy pedagoga, menadżera, certyfikowanego trenera i coacha, posiadającego wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w zarządzaniu placówkami kształcącymi i edukacyjnymi oraz wice dyrektora pani Barbary Papierz konsultanta ds. informatyki WODN w Łodzi, Eksperta MEN, autora programów nauczania, podręczników, wykładowcę studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej i czynnego terapeutę.

 • kameralne warunki pracy – klasy od 8 do 17 osób, które pozwolą na monitorowanie rozwoju każdego ucznia oraz opracowanie indywidualnego programu w przypadku wystąpienia trudności w nauce.

 • bezpłatne zajęcia z nauczycielem terapii zajęciowej.

 • codzienne zajęcia w j.angielskim z lektorem.

 • raz w tygodniu spotkania z native speakerem.

 • naukę dwóch dodatkowych języków obcych. – francuskiego począwszy od kasy IV w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w tygodniu, od klasy V w wymiarze 3 godzin dydaktycznych w tygodniu i hiszpańskiego od VII klasy – 2 godziny tygodniowo.

 • bezpłatna opieka psychologa szkolnego.

 • kompleksowo wyposażone sale lekcyjne w pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne oraz w salę komputerową oraz salę do zajęć ruchowych.

 • posiadanie własnej pracowni i jednozmianowy czas nauki 8.30-14.45.

 • fachową opiekę nad dzieckiem od 7.30 do godziny 17.30 połączoną z codzienną możliwością odrabiania prac domowych pod okiem nauczyciela.

 • kontynuację kształcenia od przedszkola do szkoły podstawowej.

 • współuczestniczenie rodziców wraz dzieckiem i nauczycielem, w różnego rodzaju formach aktywności zarówno na terenie klasy, jak i szkoły oraz poza nią.

 • atrakcyjne zajęcia podejmowane w kierunku edukacji artystycznej: gra na prostych instrumentach melodycznych (dzwonki), papierowe składanki, lekcje w Muzeum Sztuki, tańce integracyjne, tańce regionalne od klasy zerowej dodatkowe zajęcia muzyczne z nauczycielem muzyki

 • uczestnictwo w interesujących zajęciach pozalekcyjnych przygotowanych przez naszych nauczycieli, koło plastyczne prowadzone przez artystę plastyka, rozszerzony program historii sztuki.

 • w ramach czesnego oferujemy 2 godziny na profesjonalnie wyposażonej sali gimnastycznej oraz  naukę pływania w kompleksie sportowym „Angelica” – mając na uwadze fakt, że naturalną potrzebą małego dziecka jest ruch zależy nam na rozwijaniu zamiłowania do uprawiania sportu rozszerzyliśmy ilość godzin zajęć ruchowych w kl. I-III. Dalsze rozwijanie form sportowych proponujemy w popołudniowych zajęciach poprzez kluby: piłki nożnej, wschodnich sztuk walki, pływania, szachów, tańca towarzyskiego itp (co roku w zależności od potrzeb rodziców oferta ulega zmianie) – za te zajęcia płacą rodzice.

 • możliwość odpoczynku w przyszkolnym ogródku oraz zabawy na szkolnym boisku.

 • otrzymywanie w ramach czesnego śniadania oraz możliwość zakupu i korzystania z obiadów na terenie szkoły.

 • coroczne wyjazdy na narty na „Białe Szkoły” lub w okresie letnim „Zielone Szkoły” oraz atrakcyjne zajęcia w terenie.

 • stosowanie nowoczesnych metod nauczania, których celem jest aktywowanie optymalnego wysiłku intelektualnego przy jednoczesnym sprawdzaniu nabywanych umiejętności w praktyce.
  Metoda pedagogiki planu daltońskiego. Metoda projektów, którą prowadzona jest większa część zajęć w różnym otoczeniu (np. nad morzem dzieci zbierają minerały, uczą się je rozpoznawać, obserwują środowisko naturalne, poznają życie zwierząt, rozpoznają ich gatunki. To, co poznają – rysują, malują, lepią z modeliny, tworzą zapiski w formie dzienników) pozwoli uzmysłowić małemu odkrywcy jak ważną rolę odgrywa w procesie edukacji, planowanie oraz metoda drobnych kroczków – każdy element nauki jest bowiem jednakowo ważny i potrzebny podczas prezentacji całości.

   

Dodaj komentarz