Szkoła Daltońska

certyfikat daltonski

Szkoła Podstawowa ABiS w Łodzi – School4Child – „Szkoła dla dziecka”
jest certyfikowana placówką wzorcową – pierwszą w Polsce
szkołą, która wdrożyła i realizuje
ideę Pedagogiki Planu Daltońskiego.

Dodaj komentarz