IT w Szkole

Idea – projekt – wdrożenia

/ Zajęcia dodatkowe z programowania czytaj więcej >>>
/ Zajęcia dodatkowe z INFORMATYKI czytaj więcej >>>
/ Profil informatyczny klasy pierwszej czytaj więcej >>>

Zajęcia z programowania i robotyki (1h w planie lekcji dla klas 3-6) w ramach godzin z planu lekcyjnego realizowane są przez Szkołę Alfa i Omega. Zajęcia mają na celu przygotować uczniów do samodzielnego, logiczno-matematycznego myślenia.

Zajęcia dla najmłodszych z zakresu „matematyki na wesoło” (2h w ciągu dwóch miesięcy, dla klas drugich) realizowane są w ramach lekcji, podczas których elementy matematyki wynikające z realizacji podstawy programowej wzbogacone są o zadania z „kreatywnymi klockami lego”.

Zajęcia dodatkowe warsztaty Lego Education – po zajęciach lekcyjnych dla zainteresowanych uczniów.

legoGodzina zajęć lekcyjnych (klasy 1-3) o rozszerzonym profilu – informatyczno-matematycznym. / innowacja pedagogiczna w klasie 1a (2016,2017 i przez kolejne 2 lata), zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Zajęcia koła matematyczno-informatycznego realizowane są dla uczniów interesujących się matematyką. Zajęcia prowadzi pani Iwona Wawrzyńczak.

mat1 mat2 mat3 mat4 mat5

_____________________________

Udział szkoły w projekcie – Mistrzowie kodowania.

Certyfikat uczestnictwa


______________________________

We współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Zaproszenie_Dzień IT i ID_2 Edycja