Języki obce w Szkole

Język Angielski / Język Francuski / Język Hiszpański /Język Niemiecki

Język angielski – prowadzony od klasy pierwszej w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w tym godzina z native speakerem. W klasach szóstych i ósmych uczniowie zdają egzamin potwierdzający wysokie kompetencje językowe – który nadaje certyfikat. Jest to egzamin zewnętrzny.

Język francuski – prowadzony jest od klasy czwartej jako drugi język w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Nauka kończy się certyfikatem Delf. czytaj więcej >>>

Podsumowanie tegorocznego tygodnia frankofońskiego – czytaj więcej>>>

Język niemiecki lub hiszpański wprowadzony zostaje jako dodatkowy (do wyboru) w klasie siódmej, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tak by zapewnić edukację uczniów w obszarze trzech języków obcych. Daje to dodatkowe kompetencje językowe uczniowi i poszerza jego horyzonty.