Języki obce w Szkole

Język Angielski – Język Francuski – Język Hiszpański 


Język angielski

Język Angielski w naszej szkole to od lat wyznacznik jakości naszego procesu nauczania. Wśród naszych uczniów i absolwentów mamy wielu laureatów konkursów i olimpiad językowych. Aktywnie rozwijamy u naszych uczniów ciekawość i wrażliwość językową i kulturową.

Nasi uczniowie od klasy pierwszej do ósmej mają zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 7 godzin tygodniowo.

 • 6 godzin w tygodniu dzieci pracują z lektorem polskim,
 •  7 godzina zajęć to konwersacje z Native speakerem, w obrębie zagadnień realizowanych na zajęciach z lektorem.

Nasz zespół w tej chwili składa się z 3 anglistów i Native Speaker’a.

W trakcie lekcji języka angielskiego aktywizujemy naszych uczniów do komunikacji i pracy różnymi metodami. Wykonujemy projekty, zarówno indywidualnie jak i w zespołach, pracujemy w grupach, i w parach. Stawiamy duży nacisk na mówienie i praktyczne użycie języka angielskiego w kontekście.  Rozwijamy płynność językową naszych uczniów śpiewając piosenki, odgrywając dialogi i scenki oraz ucząc się rymowanek i wierszy. Stosujemy szeroką gamę materiałów multimedialnych oraz gier do nauki języka angielskiego. W klasach starszych, każda sala językowa wyposażona jest  w tablicę multimedialną z oprogramowaniem do naszych podręczników.  Regularnie oglądamy też na zajęciach filmy i scenki, na podstawie których nasi uczniowie mają możliwość poznania, rozszerzenia lub utrwalenia struktur językowych, aktualnie realizowanych na zajęciach.

Od najmłodszych klas zachęcamy dzieci do udziału w konkursach językowych.

 • W klasach 1-3 najważniejsze z nich to Olimpusek i Melting Pot.
 • Klasy starsze (4-8) sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności w konkursach Olimpus (słownictwo, gramatyka, struktury leksykalne),
 • ALBUS (słownictwo, gramatyka, struktury leksykalne i zagadnienia kulturowe) oraz
 • Bat Kid (słuchanie ze zrozumieniem)
 • Klasy 6,7,8 co roku uczestniczą w konkursie kuratoryjnym z języka angielskiego oraz mają możliwość zdawania międzynarodowego certyfikatu językowego. Po klasie 6 na poziomie B1 (TOEIC Bridge™ – Certyfikat ETS, lub egzamin PET), a po klasie 8 na poziomie B2 (FCE for SCHOOLS – Certyfikat CAMBRIDGE).

W ABiSie uczymy nie tylko języka angielskiego, ale też kultury krajów anglojęzycznych. Pomagają nam w tym imprezy i przedsięwzięcia szkolne takie jak np. coroczny Konkurs Piosenki w Języku Angielskim, obchody Walentynek czy Halloween , oraz realizowane już na zajęciach zagadnienia dotyczące np. święta Thanksgiving czy St. Patrick’s Day.

Aktywnie angażujemy naszych uczniów w projekty międzynarodowe np. AMORES (promowanie czytelnictwa u dzieci i nastolatków), KTT (umiejętności matematyczne i przyrodnicze), ONAIR (multimedia w nauczaniu). Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projekcie SPACE CAMP 

Minds are like parachutes, they only function when open’

 

Partner School Science Program (PSSP) w Szkole Podstawowej ABiS.

 

Z przyjemnością informujemy naszych uczniów i rodziców, iż wzorem lat ubiegłych, również w tym roku przystąpiliśmy do programu międzynarodowego PSSP – Space Camp.
Program PSSP to doskonały przykład globalnej przyjaźni w działaniu. Od kilkunastu lat Program PSSP łączy klasy z całego świata, wykorzystując wspólne zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, nowościami w świecie nauki, a przede wszystkim podróżami kosmicznymi. Korzystanie z efektywnych materiałów edukacyjnych  NASA, STEAM oraz nauczanie metodą projektową umożliwia komunikację, uznanie i porozumienie między uczniami szkół partnerskich, wykraczając znacznie poza zagadnienia kulturowe i językowe.
Uczniowie nie tylko uczą się w ekscytującym i stymulującym środowisku, ale mają też przypisanych tzw.”E-Pals” z różnych krajów i kultur. E-Pals mają możliwość nawiązania długotrwałych przyjaźni i wspomnień. W trakcie trwania projektu uczniowie przesyłają sobie wiadomości e-mail nie tylko o tematach i projektach związanych z przestrzenią kosmiczną, ale także o codziennym życiu. Daje to PSSP unikalny wielokulturowy aspekt, który sprawia, że ​​nauczyciele i uczniowie wracają do projektu z roku na rok, łącząc ponad 6500 uczniów ze szkół w Bułgarii, Kanadzie, Izraelu, Włoszech, na Litwie, w Polsce, Turcji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Komponenty programu PSSP obejmują:
· Wspólne badania oparte na projektach realizowanych wg. materiałach edukacyjnych stworzonych na schemacie łączącym w sobie zagadnienia nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (Science Technology, Engineering, Art and Math – STEAM).
· Wideokonferencje i współpracę w ramach zadań, które są realizowane przy pomocy Cyfrowego Centrum Nauczania projektu PSSP (Digital Learning Center). Podczas sesji wideokonferencyjnych uczniowie mogą dzielić się swoją pracą i modelami z ekspertem kosmicznym.
· Udział w Tygodniu E-Pal, który jest specjalną sesją letnią projektu w Space Camp w Turcji.
· Udział gości specjalnych, np. astronautów i naukowców z NASA, w Tygodniu E-Pal.
Główne cele programu to:
· Rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (STEAM) poprzez wspólne badania i praktyczne zajęcia naukowe

 • Promowanie świadomości i poszerzanie wiedzy uczestników na temat różnych krajów i kultur na świecie oraz dążenie do zrozumienia i tolerancji
 • Rozwijanie i usprawnianie umiejętności językowych uczniów, dzięki komunikacji w j. angielskim

Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do udziału w projekcie u swojego anglisty.

 


Język francuski

w naszej Szkole nauczany jest w wymiarze

 • 2 godzin tygodniowo w czwartej, siódmej i ósmej klasie
 • oraz w wymiarze 3 godzin tygodniowo w klasie piątej i szóstej.

Jest to drugi, po angielskim, język obcy, który poznają Uczniowie. Za rozwój ich frankofońskich zainteresowań od lat odpowiada nauczyciel języka francuskiego pani Paulina Oczkowska-Korpecka. Dobra współpraca między lektorem a podopiecznymi sprawiła, że tradycją Szkoły stał się obchodzony corocznie Tydzień Francuski, a Szkoła od lat zaznacza swoją obecność na różnych imprezach o tematyce frankofońskiej organizowanych w naszym regionie. Nasi Uczniowie mogą pochwalić się sukcesami w konkursach wiedzy o Francji, plastycznych, wokalnych, sportowych etc. Ponadto zajęcia języka francuskiego w naszej Szkole przygotowują Uczniów do zdawania egzaminów certyfikatowych DELF. Dzięki współpracy z ośrodkiem Alliance Française, w maju już po raz piąty odbędzie się w naszej Szkole egzamin DELF PRIM A1 dla klasy szóstej. Dyplomy DELF (Diplôme d’études en langue française) potwierdzają znajomość języka francuskiego na danym poziomie i są uznawane na całym świecie! Uczniowie klasy ósmej będą mieli od roku szkolnego 2018/2019 możliwość uzyskania kolejnych certyfikatów, np. DELF JUNIOR na poziomie A2.
Od września 2017 roku naszym drugim nauczycielem języka francuskiego jest pani Beata Borowska, która odkrywa tajemnice języka francuskiego przed klasami czwartymi i piątą.

Podsumowanie tegorocznego tygodnia frankofońskiego – czytaj więcej>>>


Język hiszpański

wprowadzony zostaje jako dodatkowy  w klasie siódmej, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tak by zapewnić edukację uczniów w obszarze trzech języków obcych.