Języki obce w Szkole

Język Angielski / Język Francuski / Język Hiszpański /Język Niemiecki

Język angielski – prowadzony od klasy pierwszej w wymiarze 7 godzin tygodniowo, w tym godzina z native speakerem. W klasach szóstych i ósmych uczniowie zdają egzamin potwierdzający wysokie kompetencje językowe – który nadaje certyfikat. Jest to egzamin zewnętrzny.

Partner School Science Program (PSSP) w Szkole Podstawowej ABiS.

Z przyjemnością informujemy naszych uczniów i rodziców, iż wzorem lat ubiegłych, również w tym roku 2017/ 2018 przystąpiliśmy do programu międzynarodowego PSSP – Space Camp.
Program PSSP to doskonały przykład globalnej przyjaźni w działaniu. Od kilkunastu lat Program PSSP łączy klasy z całego świata, wykorzystując wspólne zainteresowania uczniów naukami ścisłymi, nowościami w świecie nauki, a przede wszystkim podróżami kosmicznymi. Korzystanie z efektywnych materiałów edukacyjnych  NASA, STEAM oraz nauczanie metodą projektową umożliwia komunikację, uznanie i porozumienie między uczniami szkół partnerskich, wykraczając znacznie poza zagadnienia kulturowe i językowe.
Uczniowie nie tylko uczą się w ekscytującym i stymulującym środowisku, ale mają też przypisanych tzw.”E-Pals” z różnych krajów i kultur. E-Pals mają możliwość nawiązania długotrwałych przyjaźni i wspomnień. W trakcie trwania projektu uczniowie przesyłają sobie wiadomości e-mail nie tylko o tematach i projektach związanych z przestrzenią kosmiczną, ale także o codziennym życiu. Daje to PSSP unikalny wielokulturowy aspekt, który sprawia, że ​​nauczyciele i uczniowie wracają do projektu z roku na rok, łącząc ponad 6500 uczniów ze szkół w Bułgarii, Kanadzie, Izraelu, Włoszech, na Litwie, w Polsce, Turcji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Komponenty programu PSSP obejmują:
· Wspólne badania oparte na projektach realizowanych wg. materiałach edukacyjnych stworzonych na schemacie łączącym w sobie zagadnienia nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki (Science Technology, Engineering, Art and Math – STEAM).
· Wideokonferencje i współpracę w ramach zadań, które są realizowane przy pomocy Cyfrowego Centrum Nauczania projektu PSSP (Digital Learning Center). Podczas sesji wideokonferencyjnych uczniowie mogą dzielić się swoją pracą i modelami z ekspertem kosmicznym.
· Udział w Tygodniu E-Pal, który jest specjalną sesją letnią projektu w Space Camp w Turcji.
· Udział gości specjalnych, np. astronautów i naukowców z NASA, w Tygodniu E-Pal.
Główne cele programu to:
· Rozbudzanie zainteresowania uczniów nauką, technologią, inżynierią, sztuką i matematyką (STEAM) poprzez wspólne badania i praktyczne zajęcia naukowe

  • Promowanie świadomości i poszerzanie wiedzy uczestników na temat różnych krajów i kultur na świecie oraz dążenie do zrozumienia i tolerancji
  • Rozwijanie i usprawnianie umiejętności językowych uczniów, dzięki komunikacji w j. angielskim

Język francuski – prowadzony jest od klasy czwartej jako drugi język w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Nauka kończy się certyfikatem Delf.

Egzamin certyfikowany  DELF Prim na poziomie A1 kierowany jest do uczniów chętnych. Egzamin składa się z części pisemnej obejmującej rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu i pisanie oraz części ustnej obejmującej prezentację siebie, opisywanie obrazka i krótką interakcję z egzaminatorem. Uczniowie naszej szkoły mogą odbywać egzamin na miejscy, ponieważ przeprowadzenie tego egzaminu na terenie naszej Szkoły, co zmniejsza Dzieciom stres związany z wystąpieniem przed komisją egzaminacyjną ośrodka Alliance Francaise. W kolejnych latach uczniowie otrzymują 100% wyniki co świadczy o wysokim poziomie nauczania. Lekcje języka francuskiego prowadzą: Pani Paulina Oczkowska- Korpecka (koordynator DELF w szkole)  i Pani Beata Borowska 

Podsumowanie tegorocznego tygodnia frankofońskiego – czytaj więcej>>>

Język hiszpański wprowadzony zostaje jako dodatkowy  w klasie siódmej, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, tak by zapewnić edukację uczniów w obszarze trzech języków obcych. Daje to dodatkowe kompetencje językowe uczniowi i poszerza jego horyzonty.

Język angielski-