Kalendarium 2017/2018

Konsultacje i zebrania

• 13 września 2017
• 11 października 2017
• 8 listopada 2017
• 13 grudnia 2017
• 24 stycznia 2018 zebranie semestralne
• 14 marca 2018
• 11 kwietnia 2018
• 9 maja 2018
• 13 czerwca 2018 zebranie końcoworoczne

Dni wolne i ferie

• 23 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018- przerwa świąteczna-  Boże Narodzenie ( 27- 29 grudnia szkoła pełni dyżur)
• 29 stycznia– 11 lutego 2018– ferie zimowe
• 29 marca- 3 kwietnia- przerwa świąteczna- Wielkanoc
• „Majówka”- dni wolne od zajęć dydaktycznych 30 kwietnia- 4 maja (30 kwietnia, 2 maja, 4 maja szkoła pełni dyżur)
• Boże Ciało- 31 maja, 1 czerwca
• Zakończenie roku szkolnego 22 czerwca 2018
• Ferie letnie 23 czerwca- sierpnia 2018