Konkurs Informatyczny

Regulamin konkursu informatycznego pn.„Gra edukacyjna”

1. Organizator: Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa  ABiS „Szkoła dla dziecka”

2. Patronat: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia w Łodzi oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi

 • Cele konkursu
 1. Celem konkursu „Gra edukacyjna” (zwany dalej konkursem) jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności oraz logicznego myślenia.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych w dwu kategoriach wiekowych klasy 2-3 oraz klasy 4-6.
 3. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczestników projektu w programie Scratch. Projekt  powinien zastać przygotowana na określony przez organizatorów temat” Gra edukacyjna”, która może być wykorzystana na dowolnych przedmiotach.
 4. Zgłoszenie projektu do konkursu odbywa się poprzez stworzenie (umieszczenie) na serwerze Scratch’a (http://scratch.mit.edu). Projekt musi być udostępniony dla innych oraz zgłoszony do konkursu.
 5. Projekt musi być wykonany samodzielnie przez autora i nie powinien być remiksem innego projektu. Projekt może być wykonany pod kierunkiem nauczyciela czy opiekuna.
 6. Projekt musi być zgłoszony do konkursu za pośrednictwem e-maila, który w tytule oznaczony będzie hasłem – konkurs programowanie i będzie zawierał link do programu opublikowanego pod adresem – http://scratch.mit.edu.  Oprócz tych danych należy dołączyć do e-malia niezbędne informacje o autorze pracy, nauczycielu, szkole,  w której uczeń się uczy oraz zgody rodziców/ prawnych opiekunów- (odpowiedni formularz zgłoszenia – linki poniżej).
 7. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie zgłoszonej pracy do promocji konkursu i promocji nauki programowania w języku Scratch przez organizatorów (patrz załączniki poniżej).
 8. Komisja Konkursowa w osobach jury ocenia projekty pod kątem zaawansowania technicznego, samodzielności, oryginalności i jakości wykonania. Komisja Konkursowa w osobach jury może zadawać pytania autorom projektów.
 9. Na podstawie wyników Komisja Konkursowa ustala zdobywców I-go, II-go i III-go miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego samego miejsca przez kilku uczestników finałów/ w gruoach wiekowych.
 10. Laureatami konkursu zostają zdobywcy trzech pierwszych miejsc.
 11. Konkurs organizowany jest jeden raz w roku szkolnym przez Szkołę Podstawową ABiS przy WSIU w Łodzi.
 12. Do przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komisję Konkursową składającą się z grupy koordynatorów oraz grupy eksperckiej – członków jury.
  Skład Komisji Konkursowej jest jawny i jest podawany na stronie internetowej konkursu.
 13. Organizatorzy  mogą dokonywać zmian w składzie Komisji Konkursowej w trakcie trwania konkursu.
 14. Zadaniem Komisji Konkursowej jest organizacja konkursu i nadzór nad jego przebiegiem.
  W szczególności Komisja Konkursowa – koordynatorzy:

  1. przygotowuje tematy zadań konkursowych;
  2. ustala terminarz konkursu, w szczególności termin nadsyłania zadań, datę
   i miejsce finału oraz dokonuje rozdziału nagród;
  3. organizuje upowszechnienie informacji o konkursie wśród uczniów
   i nauczycieli całego województwa.

Skład komisji Jury:

 • Pani Magdalena Murowaniecka –  Konsultant ds. informatyki WODN w Łodzi (przewodniczący jury)

(członkowie jury):

 • Pan Piotr Patora – Kuratorium w Łodzi – (gość specjalny)
 • Pan Sławomir Skonieczka – Konsultant ds. informatyki WODN w Łodzi
 • Pani Iwona Wawrzyńczak – Nauczyciel informatyki i matematyki w Prywatnym Gimnazjum i Liceum ABiS
  przy WSIU w Łodzi,
 • Pani Anna Iwicka Okońska – Redaktor Naczelny Przeglądu Edukacyjnego WODN w Łodzi
 • Pani Anna Pokusa – Nauczyciel przedmiotów artystycznych, grafik w Prywatnym Gimnazjum i Liceum ABiS przy WSIU  w Łodzi
 • Pani Agnieszka Wesołowska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej ABiS przy WSIU w Łodzi/ doktorantka ASP w Łodzi

Edycja 1/ 2017 – terminy
Zgłaszanie projektów: do 15.06.2017
Rozstrzygnięcie: 20.06.2017

Konkurs rusza- 15 maja 2017r.

Nagrody:

 • Dysk przenośny
 • MP4
 • Kamera internetowa
 • Pendrive (5)
 • Spacer po wirtualnym świecie – grupa do 5 osób – dla wyróżnienia. (termin do ustalenia)
 • Nagroda niespodzianka  –  / sponsor konkursu
 • Dyplomy i podziękowania

Opiekunowie i organizatorzy konkursu – Maria Chocholska i Weronika Zyl (sekretariat@school4child.pl)

Karta zgłoszenia – pobierz >>>
Zgoda rodzica – pobierz >>>