Opieka Medyczna

Dyplomowana pielęgniarka, wykładowca i dydaktyk -Pani Dorota Lipińska

Swoją pracę w szkole Pani Dorota określa mianem powołania. Chętnie wprowadza uczniów w świat wiedzy medycznej, prowadzi zajęcia o tematyce zdrowego żywienia, higieny osobistej i edukacji zdrowotnej szeroko rozumianej. Nasi uczniowie wiedzą jak udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Koordynuje szkolnymi projektami z zakresu promocji zdrowia. Szkoła dzięki jej inicjatywie brała udział w biciu rekordu resuscytacji – organizowanego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.