Opieka Medyczna

 Dorota Lipińska

Dyplomowana pielęgniarka, wykładowca i dydaktyk

 

 • pielęgniarka szkolna,
 • mgr położnictwa,
 • promotor zdrowego odżywiania,
 • edukator pierwszej pomocy,

 

Przez cały rok szkolny realizuję z uczniami programy prozdrowotne :

pierwszą pomoc,

resuscytacje krążeniowo oddechową,

zajęcia ze zdrowego odżywiania,

dojrzewania, higieny ciała i praw dziecka.

Na zajęciach Wychowania Zdrowotnego pracuję  metodami aktywnymi. Uczniowie wszystkich klas  mają możliwość:
– uczestniczenia w prelekcjach filmów edukacyjnych
– pracy z komputerem
– organizuję  pogadanki o witaminach, zdrowym odżywianiu, roli aktywności fizycznej, sposobach zapobiegania chorobom układu krążenia i  zapobiegania infekcjom, organizuje , prowadzę i uczestniczę w  robieniu wspólnych sałatek, surówek, koktajli. Prowadzę dzień marchewki, ziemniaka itd

 • Jestem koordynatorem  akcji Śniadanie daje moc.
 • Wspólnie bijemy z uczniami i pracownikami szkoły  rekord z WOŚP w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo oddechowej przez jak największą liczbę osób.
 • W ramach zajęć prozdrowotnych  realizuję program  mający  na celu utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego-  na podstawie zeszytu ćwiczeń – „Klub Bezpiecznego Puchatka”
 • W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Moje miasto bez elektrośmieci” dzieci uczą się jaki wpływ na zdrowie i życie ma  niewłaściwe wyrzucanie elektrośmieci, gdzie można  oddawać zużyty sprzęt, jakie zagrożenie stanowi dla środowiska, poznają drogę elektrośmieci z punktu zbierania do zakładu przetwarzania, zapoznają się z terminologią ZSEE, Odzysk, Recykling, Unieszkodliwienie odpadów, Punkt zbierania elektrośmieci.
 • Szkoła każdego roku przystępuje do akcji Funduszu Oświatowego zbiórki elektrośmieci – w ramach której aktywnie zachęcamy rodziców i  dzieci do oddawania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jak również baterii  na rzecz szkoły. Za zebrane w ten sposób elektrośmieci szkoła otrzymuje kupony, które następnie zostają przeliczone na punkty, które wymieniane są na bezpłatne pomoce dydaktyczne dostępne w „ Katalogu pomocy szkolonych”.
 • W  ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej prowadzę zajęcia skoncentrowane na profilaktyce stomatologicznej dzieci
 • Realizuję  program Kubusiowi przyjaciele natury przeprowadzany w przedszkolu na podstawie dostępnych materiałów.
 • Przeprowadzam systematycznie powakacyjną  kontrolę czystości   w  celu zapobiegania  i  rozszerzania  się  wszawicy w szkole, fluoryzację, mierzę i ważę dzieci, prowadzę karty zdrowia ucznia.
 • Prowadzę i uzupełniam apteczkę szkolną i apteczkę wyjazdową.
 • Na przełomie  listopada i grudnia, w szkole organizuję wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
 • Dbam o przedłużanie certyfikacji Szkoły przyjaznej rodzinie.