Psycholog szkolny

Renata Wojtas

psycholog szkolny

Zadaniem  psychologa jest pomoc i wsparcie psychologiczne dla potrzebujących uczniów , nauczycieli oraz rodziców.

Podczas moich dyżurów w szkole prowadzę:

  • zajęcia w klasach mające na celu integrację, profilaktykę zachowań agresywnych, rozwijanie zachowań prospołecznych u uczniów,
  •  obserwacje uczniów i klas podczas zajęć lekcyjnych
  •   konsultacje dla nauczycieli
  • rozmowy indywidualne z uczniami (rozmowy wspierające, interwencyjne w sytuacjach trudnych)
  •  rozmowy z rodzicami (porady, wsparcie, omawianie obserwacji danego ucznia).

Dyżury psychologa w placówce:

wtorek 9.30-13.30 (dyżur na terenie szkoły)

 czwartek 9.00-13.00 (dyżur na terenie przedszkola)

Istnieje możliwość umówienia się Rodzica na rozmowę we wtorki lub czwartki

o godzinie 18.15