Psycholog szkolny

Psycholog Szkolny

Zadaniem Pani psycholog jest otoczenie troską i wsparciem wszystkich potrzebujących uczniów i nauczycieli.
Rzecznik Praw Ucznia w Szkole Podstawowej ABiS w Łodzi dba o dobro i bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły.
Zajmuje się edukacją prawnych opiekunów dzieci oraz tworzy szkolny system natychmiastowego wsparcia.
W związku z rządowymi pracami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz eliminowaniu przemocy kierowanej w ich stronę jako placówka oświatowa również chcemy włączyć się w działania mające na celu poprawę życia i bezpieczeństwa dzieci – naszych uczniów.Zapraszamy do poznania materiałów informacyjnych ze strony Rzecznika Praw Dziecka.

Telefon zaufania 800121212