Pedagog szkolny

Pedagog Szkolny – mgr Hanna Kądziołka – Sabanty. / RZECZNIK PRAW UCZNIA

Zadaniem Pani pedagog jest otoczenie troską i wsparciem wszystkich potrzebujących uczniów i nauczycieli.
W ramach części etatu Pani Pedagog pełni funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
Rzecznik Praw Ucznia w Szkole Podstawowej ABiS w Łodzi dba o dobro i bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły.
Zajmuje się edukacją prawnych opiekunów dzieci oraz tworzy szkolny system natychmiastowego wsparcia.
W związku z rządowymi pracami dotyczącymi zwiększenia bezpieczeństwa dzieci oraz eliminowaniu przemocy kierowanej w ich stronę jako placówka oświatowa również chcemy włączyć się w działania mające na celu poprawę życia i bezpieczeństwa dzieci – naszych uczniów.Zapraszamy do poznania materiałów informacyjnych ze strony Rzecznika Praw Dziecka.

Telefon zaufania 800121212