Projekty Programy

W naszej palcówce realizowane są projekty edukacyjne, międzynarodowe oraz świetlicowe. Projekty edukacyjne maja charakter czasowy, związane są z realizacją podstawy programowej rozszerzonej o nowe dodatkowe informacje. Dotyczą zazwyczaj nowych treści z danej dziedziny wiedzy. Mogą mieć charakter wewnątrz klasowy, wewnątrzszkolny, ale również międzyszkolny.
Projekty międzynarodowe dotyczą współpracy partnerskiej. Obecnie taki projektem jest SPACE CAMP.
Projekty świetlicowe to działania z zakresu edukacji i wychowania. łączą ze sobą uczniów rożnych grup wiekowych i związane są z określoną tematyka lu doskonaleniem umiejętności w danej dziedzinie.

24 04 2017 r.-  projekt edukacyjny – Dzień ziemi – relacja >>>