Świetlica szkolna

8

Świetlica w szkole funkcjonuje od godziny 7.30 do 17.30

Nauczyciele świetlicy szkolnej realizują zadania edukacyjne, pomagają w odrabianiu lekcji, prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia i talenty.

W placówce funkcjonuje świetlica dla klas 1-3 oraz świetlica dla klas 4-6/ gdzie zajęcia są odpowiednio dobrane do poziomu edukacyjnego i możliwości dzieci.

Kierownik świetlicy szkolnej – Agata Hołyńska
Nauczyciele świetlicy: Agnieszka Wesołowska, Magdalena Postek, Danuta Sobczyk, Anna Pokusa, Maria Stencel