Wystawa „StartArt”

5 7 6 1 2 Galeria ASP w Łodzi

Prace pod kierunkiem Agnieszki Wesołowskiej

zdjecia

Prace pod kierunkiem Marii Deptuły Chocholskiej

grafika

Prace pod kierunkiem Anny Pokusy

uzytkowe